Oblíbená místa na mapě

Moje místa - přidat další - Přehled míst dalších uživatelů
vybrat jen: restaurace | pro děti | kosmetika | tipy na výlet | nákupy | dovolená | srazy | fotky

Rorate coeli desuper

Vložil(a): Mulier - jenom její(jeho)
Toto je umístění fotografie z fotogalerie Dáma.cz


http://foto.dama.cz/img/395/395253.jpg

Benediktinský klášter v Břevnově, založený roku 993 knížetem Boleslavem II. a biskupem Vojtěchem jako první mužský klášter na našem území. Barokní podoba areálu je dílem Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhofera.Kod pro umístění mapy na stránky diskusí

Místo klamných nadějí

Vložil(a): Mulier - jenom její(jeho)
Toto je umístění fotografie z fotogalerie Dáma.cz


http://foto.dama.cz/img/395/395253.jpg

Obří skály - Jeseníky, ŠerákKod pro umístění mapy na stránky diskusí

Stahují se mraky

Vložil(a): Mulier - jenom její(jeho)
Toto je umístění fotografie z fotogalerie Dáma.cz


http://foto.dama.cz/img/395/395253.jpg

Mariánská Týnice, poutní kostel Zvěstování Panny Marie a cisterciácké proboštství.
Poutní místo je zmiňováno již ve třináctém století. Tehdy Roman z Týnce odkázal ves Týnec cisterciáckému klášteru v Plasích. Ke stavbě nového poutního chrámu a proboštství došlo ale až na počátku osmnáctého století, kdy opat kláštera Eugen Tyttl povolal slavného Jana Blažeje Santiniho, podle jehož projektu byla rozsáhlá stavba zahájena. Stavělo se dlouho, k vysvěcení kostela došlo až v roce 1762. A již v roce 1784 byl josefínskými reformami cisterciácký klášter v Plasích zrušen a započala zkáza Mariánské Týnice, která vyvrcholila v minulém století zřícením kupole chrámu. Vznikl Spolek pro záchranu Mariánské Týnice; provizorně zastřešil kostel a snažil se o postupné opravy. Po roce 2000 nastal téměř zázračný obrat a dnes Mariánská Týnice v původní kráse opět září do kraje. V areálu je v současnosti umístěno regionální muzeum.
Kod pro umístění mapy na stránky diskusí

V polích

Vložil(a): Mulier - jenom její(jeho)
Toto je umístění fotografie z fotogalerie Dáma.cz


http://foto.dama.cz/img/395/395253.jpg

Novogotický kostel sv. Jana Nepomuckého z roku 1884 je nejvýznamnější kulturní památkou obce Zálesní Lhota (Huttendorf) v PodkrkonošíKod pro umístění mapy na stránky diskusí

Pohlednice z Děčína

Vložil(a): Mulier - jenom její(jeho)
Toto je umístění fotografie z fotogalerie Dáma.cz


http://foto.dama.cz/img/395/395253.jpg

Na skále nad soutokem Labe a Ploučnice, na místě, kde už v 10. století stálo hradiště a později kamenný hrad původně královský, od počátku 14. století patřící Vartenberkům, se dodnes vypíná zámek Děčín. Dnešní barokně-klasicistní podobu získal zámek přestavbou na přelomu 18. a 19. století. Byla to již druhá přestavba provedená hraběcím rodem Thun-Hohenstein, vlastnícím děčínské panství od 17. století do roku 1932, kdy Thunové zámek prodali československému státu. Od té doby až do roku 1991 se zde střídaly armády: československá, německá, opět československá a nakonec sovětská.
Od roku 1991 vlastní objekt město Děčín a postupně probíhá rekonstrukce. V již opravené části je zámecká expozice, muzeum a archiv, na opravu čeká jižní křídlo.
Zvláštností je tzv. Dlouhá jízda - přístupová cesta k zámku vybudovaná za barokní přestavby v 17. století, ze stejné přestavby pochází Růžová zahrada.
Na zámku pobývala řada známých osobností. V roce 1854 se zde odehrálo setkání tří evropských panovníků: Rakouska (František Josef I.), Pruska (Bedřich Vilém IV.) a Saska (Bedřich August II.). Často zde pobýval následník rakousko-uherského trůnu arcivévoda František Ferdinand d'Este a po sarajevském atentátu zde byly vychovávány jeho osiřelé děti.
Zámek navštívil také hudební skladatel Fryderik Chopin, který zde složil valčík zvaný Děčínský.
Současní návštěvníci zde kromě prohlídkové trasy najdou i různé výstavy a také historické slavnosti, například podzimní Slavnosti vína.
Kod pro umístění mapy na stránky diskusí

Skalka bouřná

Vložil(a): Mulier - jenom její(jeho)
Toto je umístění fotografie z fotogalerie Dáma.cz


http://foto.dama.cz/img/395/395253.jpg

Poutní areál SKALKA nad Mníškem pod Brdy, kostel sv. Maří Magdaleny.

Poutní místo založil na ostrohu nad Mníškem majitel zámku Mníšek pod Brdy S.I. Engel z Engelsflussu po morové epidemii v 17. století. Areál tvořil kostel slavného architekta Kryštofa Dienzenhofera, klášter a poustevna; později byla přistavěna křížová cesta. Pro klášterní refektář vytvořil nástropní fresku jeden z nejslavnějších českých barokních malířů Petr Brandl. V minulém století byla tato cenná freska z poničeného kláštera přenesena do kostela sv. Václava v Mníšku. Poutní areál během své existence čelil několikrát hrozbě zániku. V polovině minulého století byl téměř v rozvalinách, v současné době probíhá jeho obnova. Místo je také oblíbeným cílem turistů, cyklistů a v zimě i běžkařů.
Kod pro umístění mapy na stránky diskusí

Nad Vltavou

Vložil(a): Mulier - jenom její(jeho)
Toto je umístění fotografie z fotogalerie Dáma.cz


http://foto.dama.cz/img/395/395253.jpg
Kod pro umístění mapy na stránky diskusí

Pohlednice z Blatné

Vložil(a): Mulier - jenom její(jeho)
Toto je umístění fotografie z fotogalerie Dáma.cz


http://foto.dama.cz/img/395/395253.jpg

BLATNÁ, jeden ze tří vodních zámků na našem území (spolu s Červenou Lhotou a Švihovem), poprvé písemně zmíněná již roku 1235, je ve svých počátcích spojována s Bavory ze Strakonic. Po vymření tohoto rodu získali panství Rožmitálští, a doba jejich panování znamenala pro Blatnou největší rozkvět a slávu. Zejména Jaroslav Lev z Rožmitálu, diplomat a příbuzný krále Jiřího z Poděbrad, který v čele Jiříkova mírového poselstva v letech 1465 – 1467 procestoval celou Evropu, nechal Blatnou reprezentativně přestavět. Postavil novou věž a v ní si dal zařídit pracovnu, dnes nazývanou „zelená světnice“, vyzdobenou nádhernými freskami, které se od doby svého vzniku ve druhé polovině patnáctého století až dodnes dochovaly v nezměněné kráse. Jaroslavův syn Zdeněk Lev (nejvyšší purkrabí na dvoře krále Vladislava Jagellonského) pokračoval v otcově díle a do Blatné pozval významného stavitele Benedikta Rieda (Rejta), autora Vladislavského sálu na Pražském hradě. V Blatné vybudoval nový třípatrový goticko-renesanční palác, zvaný Rejtův.
Obrovské náklady na rozsáhlou přestavbu ale nakonec způsobily, že syn a dědic Zdeňka Lva Adam Lev musel Blatnou prodat. Poté, co se zde vystřídalo několik majitelů, získali Blatnou Hildprandtové a vlastnili ji až do konfiskace v roce 1948. Po roce 1989 se panství vrátilo do rukou rodiny Hildprandtových a zámek nyní prochází obnovou do reprezentativního předválečného stavu.
K zámku patří rozsáhlý anglický park s velkým stádem daňků – ti jsou zpestřením návštěvy nejen pro děti. Zámek je možné obdivovat také z loděk, které se zde půjčují.
Kod pro umístění mapy na stránky diskusí

Klosterneuburg

Vložil(a): Mulier - jenom její(jeho)
Toto je umístění fotografie z fotogalerie Dáma.cz


http://foto.dama.cz/img/395/395253.jpg

Klášter KLOSTERNEUBURG založil roku 1114 Leopold III Svatý. V 17. století zahájil císař Karel VI. rozsáhlou barokní přestavbu kláštera a císařského sídla podle vzoru španělského Escorialu, na které se účastnil jeden z nevýznamějších vídeňských architektů, B. Fischer z Erlachu. Přestože z původních stavebních plánů byla realizována jen asi čtvrtina, vznikl impozantní barokní objekt, v němž je uložen největší poklad kláštera, tzv. Verdunský oltář, mistrovská zlatnická a emailérská práce Mikuláše v Verdunu z roku 1181.Kod pro umístění mapy na stránky diskusí

Tak stavěl Benedikt Ried

Vložil(a): Mulier - jenom její(jeho)
Toto je umístění fotografie z fotogalerie Dáma.cz


http://foto.dama.cz/img/395/395253.jpg

Vodní hrad ŠVIHOV vybudoval na přelomu 15. a 16. století na místě původní vodní tvrze z první poloviny 14. století nejvyšší sudí Království českého Půta Švihovský z Rýzmberka patrně podle plánů významného stavitele Benedikta Rieda (Rejta), autora Vladislavského sálu na Pražském Hradě. Pozdně gotický reprezentativní hrad monumentálních rozměrů, ve své době nedobytný, byl dostavěn až Půtovými syny. Stavba hradu znamenala pro Rýzmberky (kteří současně ještě stavěli další rozsáhlý hrad Rabí) obrovskou finanční zátěž. Potřebné zdroje se snažili „vyždímat“ ze svých panství, což jim zde vyneslo značnou neoblíbenost a dokonce i řadu dodnes na hradě vyprávěných barvitých pověstí o Půtově krutosti. Nakonec se museli Rýzmberkové Švihova zbavit. V 16. století se stali majiteli švihovského panství Černínové z Chudenic, kteří jej drželi až do roku 1945. Hrad, ve své době nedobytný, jen díky těmto mocným novým majitelům unikl zkáze, když ho po třicetileté válce nařídil zbořit císař Ferdinand III, stejně jako řadu dalších opevněných hradů, které mohly být pro panovníka potenciálním zdrojem nebezpečí. Odstraněn byl vnější hradební okruh a později hrad ještě přišel o jeden z paláců. Přesto Švihov zůstal reprezentativní ukázkou pozdně gotického stavitelství a rozhodně stojí za to ho navštívit. Kromě hradu samotného jsou tu k vidění i jiné zajímavosti – namátkou:
6.6. Švihovské hudební léto
4. – 5.7. Dobývání hradu „Ve službách Půty Švihovského“
21., 22., 28., 29.8., 4. a 5.9. Oživené noční prohlídky
29.8. koncert „Keltsky a barokně“
12. a 13.9. zvláštní prohlídky – Evropské dny kulturního dědictví
Kod pro umístění mapy na stránky diskusí

Před bouří

Vložil(a): Mulier - jenom její(jeho)
Toto je umístění fotografie z fotogalerie Dáma.cz


http://foto.dama.cz/img/395/395253.jpg

MNÍŠEK POD BRDY, podle archeologického průzkumu založený na přelomu 13. - 14. století a poprvé zmíněný roku 1348 v Majestas Carolina Karla IV., zažil v 15. a 16. století za pánů z Mitrovic dlouhé období rozkvětu. Konec dobrých časů přinesl rok 1639, kdy zámek vyplenila a vypálila švédská vojska. Ve druhé polovině 17. století získal Mníšek pražský měšťan Servác Engel z Engelsflussu a vybudoval zde zámek zhruba odpovídající dnešní podobě objektu. Další stavební úpravy již podobu stavby příliš nezměnily.
Po roce 1945 potkal zámek osud řady podobných staveb. Byl vypleněn, dostal se do majetku ministerstva vnitra a sloužil jako archiv.
Po roce 2000 dostal poničený zámek do správy Národní památkový ústav a zahájil jeho obnovu, která má za cíl vrátit objekt do stavu, v jakém byl na počátku 20. století, a přiblížit návštěvníkům život drobné šlechty v meziválečném období. Také zdevastovaný zámecký park prochází úpravami a první upravená část má být zpřístupněna v letošním roce.
Letošní návštěvní sezónu zahájili na zámku v Mníšku již 1. února a potrvá až do poloviny prosince. V současné době se prohlídky konají o víkendech (pro hromadné skupiny i ve všedních dnech).
Na sobotu 28. února a neděli 1. března zde připravili pro děti specielně upravené prohlídky, seznamující malé návštěvníky zábavnou formou se zámkem a jeho historií.
Na zámku je v průběhu roku možné navštívit řadu různých akcí (Velikonoční veselice, Slavnosti vína, Flamenco festival, Vánoce na zámku…), konají se zde letní divadelní představení a koncerty a také jsou zde prostory pro společenské akce a svatby.

Kod pro umístění mapy na stránky diskusí

Noční útok jednotky malých žlutých penguins na Sovovy mlýny

Vložil(a): Mulier - jenom její(jeho)
Toto je umístění fotografie z fotogalerie Dáma.cz


http://foto.dama.cz/img/395/395253.jpg

Sovovy mlýny nesou jméno po svém majiteli z 15. století Václavu Sovovi z Liběvsi. Původní stavba byla ale mnohem starší. Písemně je doložena ve 14. století jako majetek kláštera sv. Jiří. Za husitských válek objekt vyhořel a nově jej postavil zmíněný Václav Sova. Mlýny ještě několikrát vyhořely, až koncem 16. století byly znovu vystavěny převážně z kamene. V 17. století byly značně poškozeny při obléhání Prahy Švédy.
V 19. století koupil mlýny František Odkolek a nechal je novogoticky přestavět.
Na konci 20. století získala objekt Nadace Jana a Medy Mládkových pro sbírku středoevropského moderního umění a díla Františka Kupky a Otto Gutfreunda.
Kod pro umístění mapy na stránky diskusí

ARS TIGNARIA: středověký jeřáb na Točníku

Vložil(a): Mulier - jenom její(jeho)
Toto je umístění fotografie z fotogalerie Dáma.cz


http://foto.dama.cz/img/395/395253.jpg

Hrad TOČNÍK nechal na důležité norimberské cestě vybudovat český král Václav IV. na konci čtrnáctého století, když blízký poměrně malý královský hrad Žebrák přestal vyhovovat jeho potřebám. Hrad vystavěla dvorská stavební huť jako reprezentativní a pohodlné sídlo, které tvoří jakýsi přechodný článek mezi hradní a zámeckou architekturou. Král zde pobýval často a rád a archivy dokládají, že ve zdech Točníku podepsal řadu významných listin.
Po králově smrti, za Václavova nástupce Zikmunda, Točník ztratil svůj význam. Nový král o hrad zájem neměl a tak se na něm střídala celá řada držitelů. V 16. století byl hrad v majetku rodu Lobkowiczů, za kterých zde došlo k renesančním stavebním úpravám. Poslední majitel kníže Josef Colloredo Mansfeld daroval Točník ve dvacátých letech minulého století Klubu českých turistů.
Kod pro umístění mapy na stránky diskusí

Vzpomínka

Vložil(a): Mulier - jenom její(jeho)
Toto je umístění fotografie z fotogalerie Dáma.cz


http://foto.dama.cz/img/395/395253.jpg

Dolský mlýn
Zřícenina vodního mlýna ze 16. století (doložen 1515) na říčce Kamenici v Českém Švýcarsku.
V 18. století byl mlýn přestavěn, později sloužil jako výletní restaurace.
Natáčely se zde scény k jedné z nejkrásnějších českých pohádek – k Pyšné princezně.
Ke stejnému účelu byl romantický vzhled bývalého mlýna využit také v září 2008 pro novou pohádku Peklo s princeznou.

Kod pro umístění mapy na stránky diskusí

Před zimou

Vložil(a): Mulier - jenom její(jeho)
Toto je umístění fotografie z fotogalerie Dáma.cz


http://foto.dama.cz/img/395/395253.jpg

Kaplička v polích u Cerhovic, blízko hradů Žebrák a Točník
Kod pro umístění mapy na stránky diskusí

Nevlídný kraj

Vložil(a): Mulier - jenom její(jeho)
Toto je umístění fotografie z fotogalerie Dáma.cz


http://foto.dama.cz/img/395/395253.jpg

Národní přírodní rezervace SOOS
Dozvuky někdejší vulkanické činnosti -mofety („bahenní sopky“), vývěry minerálních pramenů a plynů, slaniska se slanomilnými rákosinami, křemeliny bez vegetace, ale i vzácné druhy rostlin lze najít podél naučné stezky, která vede rezervací Soos.
Rezervace byla vyhlášena v roce 1964 a rozkládá se na více než 200 ha v Chebské pánvi, několik kilometrů od Františkových Lázní.
Kod pro umístění mapy na stránky diskusí

388 let a den poté...

Vložil(a): Mulier - jenom její(jeho)
Toto je umístění fotografie z fotogalerie Dáma.cz


http://foto.dama.cz/img/395/395253.jpg

Mohyla postavená k 300. výročí bitvy na Bílé hoře Podbělohorskou župou sokolskou

Nápis na mohyle:
PADLÝM BOJOVNÍKŮM SOKOLSKÁ ŽUPA PODBĚLOHORSKÁ 1620 – 1920
Kod pro umístění mapy na stránky diskusí

Bílá Hora

Vložil(a): Mulier - jenom její(jeho)
Toto je umístění fotografie z fotogalerie Dáma.cz


http://foto.dama.cz/img/395/395253.jpg

Mohyla postavená k 300. výročí bitvy na Bílé hoře Podbělohorskou župou sokolskou
(nápis na mohyle: PADLÝM BOJOVNÍKŮM SOKOLSKÁ ŽUPA PODBĚLOHORSKÁ 1620 – 1920).
Na tomto poli na Bílé Hoře se v neděli 8. listopadu 1620 odehrála první velká bitva Třicetileté války. Přestože to byla vlastně jen asi dvouhodinová šarvátka mezi žoldnéři císaře Ferdinanda II. Habsburského a žoldnéři vzdorokrále Fridricha Falckého, znamenala díky nečekané a drtivé porážce stavovských vojsk Katolickou ligou porážku stavovského povstání. Výsledek bitvy ovlivnil na další tři století osudy českého státu. Za národního obrození byla tato doba označena dobou temna. Nicméně v pobělohorském období nedošlo ke kulturnímu úpadku, ale naopak v našich zemích architektura, hudba, malířství, sochařství i vzdělanost dosáhly evropského vrcholu, a barokní památky dodnes tvoří podstatnou část našeho kulturního dědictví.
Kod pro umístění mapy na stránky diskusí

Z chrámu

Vložil(a): Mulier - jenom její(jeho)
Toto je umístění fotografie z fotogalerie Dáma.cz


http://foto.dama.cz/img/395/395253.jpg

Břevnovský klášter, kostel sv. Markéty

Klášter, založený roku 993 biskupem sv. Vojtěchem a knížetem Boleslavem II. jako první mužský klášter na našem území, zažil největší rozkvět za opata Otmara Zinka v polovině 18. století. Největší stavitelé a umělci té doby (Kryštof Dientzenhofer, Kilián Ignác Dientzenhofer, Petr Brandl, Karel Josef Hiernle, Matěj Václav Jäckel a další) tehdy vytvořili obdivuhodný klášterní areál s barokní zahradou.

Po období chátrání v letech 1950 – 1990 nastala doba obnovy a klášter, navrácený benediktinům, se pomalu vrací do původní krásy.
Kod pro umístění mapy na stránky diskusí

Zneuctěná II

Vložil(a): Mulier - jenom její(jeho)
Toto je umístění fotografie z fotogalerie Dáma.cz


http://foto.dama.cz/img/395/395253.jpg

Břevnovský klášter, zahrada

Klášter, založený roku 993 biskupem sv. Vojtěchem a knížetem Boleslavem II. jako první mužský klášter na našem území, zažil největší rozkvět za opata Otmara Zinka v polovině 18. století. Největší stavitelé a umělci té doby (Kryštof Dientzenhofer, Kilián Ignác Dientzenhofer, Petr Brandl, Karel Josef Hiernle, Matěj Václav Jäckel a další) tehdy vytvořili obdivuhodný klášterní areál s barokní zahradou.

Po období chátrání v letech 1950 – 1990 nastala doba obnovy a klášter, navrácený benediktinům, se pomalu vrací do původní krásy.

Tato kaple zatím neměla takové štěstí jako pavilon Vojtěška, který benediktini převzali v podobně neutěšeném stavu, a který dnes již září obnoveným půvabem.
O to víc působí jako memento…
Kod pro umístění mapy na stránky diskusí

další

Nejste přihlášen(a)Přihlásit na tomto počítači trvale:
  Registrace